Адміністрацыйныя працэдуры

Пералік
адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе
Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Магілеўскай вобласці па заявах грамадзян

у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Республікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

№ пункту
па пераліку

Назва адміністрацыйнай працэдуры

ГЛАВА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ


1.1.

Прыняцце рашэнняў:

1.1.5.

аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.51.

аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якой грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшенні жыллёвых умоў (у выпадку павялічэння складу сям’і)

1.1.52.

аб унясенні змяненняў у склад сям’і, з якой грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшенні жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям’і)

1.1.53.

аб уключэнні ў асобныя спіскі ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.1.6.

аб раздзяленні (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена сям’і

1.1.7.

аб зняцці грамадзяніна з уліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

1.3. 

Выдача даведкі:

1.3.1.

аб тым, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллевых умоў

1.3.9.

аб прадастаўленні (непрадастаўленні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

ГЛАВА 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА


2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2.2.

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і пасадзе, якую займае грамадзянін

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

2.4

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага спажытку, штомесячнанага грашовага забяспячэння)

2.5.

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыдневага тэрміну цяжарнасці

2.9.

Прызначэнне дапамогі па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

2.9¹

Прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

2.13.

Прызначэнне дапамогі па дагляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў

2.14.

Прызначэнне дапамогі па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна даглядае дзіця

2.16.

Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзяцей-інвалідаў

2.18.

Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

2.19.

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненні выплаты дапамогі

2.20.

Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

2.24.

Выдача даведкі аб адсутнасці забяспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

2.25.

Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па дагляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.29.

Выдача даведкі аб перыядзе, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

2.35.

Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

2.44.

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

ГЛАВА 3
ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ ПАЦВЯРДЖАЮЦЬ ПРАВЫ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ЛЬГОТЫ


3.10.

Выдача даведкі аб працы ўдзельніка ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый у зонах радыёактыўнага забруджвання

ГЛАВА 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ


18.7.

Выдача даведкі аб наяўнасці альбо адсутнасці выканаўчых лістоў і (альбо) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязаннях перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі и фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

18.8.

Выдача даведкі аб выплаце (утрыманні) падаходнага падатка з фізічных асоб у мэтах пазбягання двайнога падакаабкладання

18.13.

Выдача даведкі аб даходах, аб вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асобЗаўвага. Інфамацыя аб парадку ажыццяўлення канкрэтнай адміністрацыйнай працэдуры і ўзоры заяў размешчаны на стэндзе.

Ліставаныя заяўкі прымаюцца з 8-00 г. да 17-00 г.

Тэлефоны для даведак:

Камісія па жыллёвых пытаннях
Цiшкоўская Вольга Валер'еўна – наместнік начальніка Галоўнага ўпраўлення
71-24-08, каб. 42

Камісія па аздараўленні и санаторна-курортным лячэнні работнікаў
Валуева Ганна Леанідаўна – наместнік начальніка аддзела статыстыкі цэн
71-26-60, каб. 53а

Аддзел арганізацыйна-кадравай і прававой работы
Старасвецкая Наталля Валер’еўна – галоўны спецыяліст
71-29-15, каб. 54

Аддзел фінансаў
Руцкая Жанна Мiхайлаўна – вядучы бухгалтар
70-56-81, каб. 49а

ІНФАРМАЦЫЯ
аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляе Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Магілеўскай вобласці па заявах грамадзян
у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі по заяўкам грамадзян»

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздяленне (камісія), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (альбо) звесткі, якія грамадзянін прадстаўляе для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Памер платы, што спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), які павінен выдавацца (прымацца) пры   ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры


ГЛАВА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯЕ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1 прыняцце рашэння:

1.1.5. Аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

камісія па жыллевых пытаннях (звяртацца 
Цiшкоўская В.В. каб. 42, т.ун. 131,  т.г. 71-24-08)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік асоб, што маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў і (альбо) стаялі на такім уліку дакументы, якія могуць пацвердзіць права на пазачарговае альбо першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на улік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.6. аб раздзяленні (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям’і

камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца 
Цiшкоўская В.В. каб. 42,  т.ун. 131,

т.г. 71-24-08)

заява

пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (альбо) стаяць на такім уліку дакументы, якія могуць пацвердзіць права на пазачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права звесткі пра даход і маёмасць кожнага члена сям’і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. аб зняцці грамадзян з уліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца Цiшкоўская В.В. каб. 42, т.ун. 131,

т.г. 71-24-08)

заява пашпарты ці іншыя дакументы, якія могуць засведчыць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. Аб тым, што грамадзянін стаіць на ўліку асоб, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца Цiшкоўская В.В. каб. 42, т.ун. 131,

т.г. 71-24-08)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.9. Аб прадастаўленні (непрадастаўленні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) альбо набыццё жылога памяшкання

камісія па жыллёвых пытаннях

(звяртацца 
Цiшкоўская В.В. каб. 42, т.ун. 131,

т.г. 71-24-08)

пашпарт ці іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

ГЛАВА 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

аддзел арганізацыйна-кадравай и прававой работы

(звяртацца Старасвецкая Н.В.,

каб. 54, т.ун. 124,

т.г. 71-29-15)

бясплатна

5 дзен з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і пасадзе, якую займае грамадзянін

аддзел арганізацыйна-кадравай
и прававой работы

(звяртацца 
Старасвецкая Н.В.,

каб. 54, т.ун. 124,

т.г. 71-29-15)

бясплатна

5 дзен з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

аддзел арганізацыйна-кадравай и прававой работы

(звяртацца 
Старасвецкая Н.В., каб. 54, т.ун. 124,

т.г. 71-29-15)

бясплатна

5 дзен з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага спажытку)

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

бясплатна

5 дзен з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява, пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу, лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзен з дня звароту

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява,

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу, даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) копіі рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей-усынаўленні) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынывіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, у выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыдневага тэрміну цяжарнасці

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб.49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява,

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу заключэнне ўрачэбна-касультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу альбо пасведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і – для няпоўных сем’яў

бясплатна

10 дзен з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява,

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання) копія такога рашэння суда аб усынаўленні – для сям’яў, якія ўсынавілі дзяцей выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярждаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка пра тое, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння адпачынку па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і прыпыненне выплаты дапамогі – пры афармленні адпачынку па дагляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў пасведчанне пра заключенне шлюбу, копія рашэння суда пра ўстанаўленне бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія заўседы (пераважна) пражываюць на тэрыторыі радыёактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне

бясплатна

10 дзен з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак) ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцём узросту 3 год

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу пасведчанне пра нараджэнне непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў) копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу альбо пасведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю непоўнай сям’і. – для няпоўных сем’яў копія рашэння суда пра ўсынаўленне – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей даведка пра тое, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадастаўляцца на дату прызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года) звесткі пра атрыманыя даходы (іх адсутнасць) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту пасведчанне дзіцяці-інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай камісіі – сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў даведка пра ўтрыманне аліментаў і іх памеры даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходяць тэрміновую ваенную службу пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў ў няпоўнай сям’і, якому прызначана інваліднасць I альбо II группы выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб ўсталяванні бацькоўства – сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 31 ліпеня альбо па 31 снежня каляндарнага года, у якім была прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцём 16-, 18- гадавога ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па дагляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява,

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, пазначанны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па дагляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў (дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў) у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна даглядае дзіця

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява,

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння адпачынку па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў прыпыненне выплаты дапамогі

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

аддзел фінансаў

(звяртацца

Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў

(звяртацца Валуева Г.Л.,

каб. 53а, т.ун. 126,

т.г. 71-26-60)

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку (напэўна патрэбна уставіць па догляду) за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

аддзел арганізацыйна-кадравай и прававой работы

(звяртацца Старасвецкая Н.В.,

каб. 54, т.ун. 124,

т.г. 71-29-15)

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які была выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

аддзел фінансаў

(звяртацца

Руцкая Ж.М.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі
(матэрыальнай дапамогі) на пахаванне

аддзел фінансаў

(звяртацца

Позняк А.Я.,

каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага) пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу заяўніка даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне пра нараджэнне (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) даведка пра тое, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам – у выпадку смерці асобы ад 18 да 23 гадоў

бясплатна

1 працоўны дзень для (? магчыма з дня ) падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў

(звяртацца

Валуева Г.Л.,

каб. 53а, т.ун. 126,

т.г. 71-26-60)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

ГЛАВА 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛОЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ), АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРУ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ, ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АЛЬБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці альбо адсутнасці выканаўчых лістоў і (альбо) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязаннях перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

аддзел фінансаў

(взяртацца Руцкая Ж.М., каб. 53а, т.ун. 126,

т.г. 70-56-81)

заява пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падаткавай) праверкі, запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

6 месяцаў

18.8. выдача даведкі аб выплаце (утрыманні) падаходнага падатку з фізічных асоб каб пазбегнуць двайнога падаткаабкладання

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб. 49а, т.ун. 118,

т.г. 70-56-81)

заява пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падаткавай) праверкі, запыту дакументаў і (альбо) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

бестэрмінова

18.13. Выдача даведкі пра даходы, пра вылічаныя і ўтраманыя сумы падаходнага падатку з фізічных асоб

аддзел фінансаў

(звяртацца Руцкая Ж.М., каб. 49а, т.ун. 126,

т.г. 70-56-81)

пашпарт альбо іншы дакумент, які можа засведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова* Іншыя дакументы і (альбо) сведкі, неабходныя для ажыццяўлення адмністрацыйнай працэдуры, па звароту дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у якую звярнуўся грамадзянін ва усталяваным парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама якія могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна.
Ад грамадзяніна могуць быць запатарабаваны дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамацвы, калі з заяўкай звяртаецца прадстаўнік заяўніка, а таксама іншыя дакументы ў выпадку, прызначаным у пункту 2 артыкула 15 Закону Рэспублікі Беларусь “Аб асновах адміністрацыйных працэдур”.

Версія для друку
Рэгіянальныя сайты
212030, г.Магілёў, завулак Пажарны, 16
mogilev@belstat.gov.by
x.com/GSUMogilev www.instagram.com/gsu_mogilev/ t.me/gsumogilev