Структура затрат арганiзацый на iнфармацыйна-камунiкацыйныя тэхналогii ў 2020 годзе

(у працэнтах да вынiку)